САРАДНИЦИ

Божица Славковић
сарадница/истраживач, основне и мастер студије завршила на Филозофском факултету у Београду, на катедри за историју Југославије. Тренутно студент друге године докторских студија на истој катедри.


Драгица Пуљаревић,
стручни сарадник одбора САНУ – координатор рада Међуакадемијске комисије.


др Золтан Месарош
сарaдник/истраживач, доктор историје Филозофског факултета у Новом Саду. Архивиста је Историјског архива у Суботица. Започео је и докторске студије на Универзитету у Печују. Има велики број публикованих стручних радова, углавном на мађарском језику и две књиге. Бавио се професуром у основним и средњим школама и добитник је и литерарних награда.


Ена Мирковић
сарадница/истраживач, докторант на катедри за Историју Југославије Филозофског факултета у Београду. Објавила је више стручних и научних радова. Од 2012. године ангажована је у оквиру пројекта „Утврђивање цивилних жртава у Војводини током и после Другог светског рата 1941-1948“.


Зорица Маринковић
координатор за комуникацију са грађанством, сарадницима Комисије и локалним истраживачима, као и за усавршавање и ажурирање електронске базе података. Дипломирани је туризмолог Природно-математичког факултетату Београду. Има више од петнаест година домаћег и иностраног искуство у области комуникација и менаџменту израде и одржавања сајтова. Аутор је документарног филма “Откопавање истине”, текстова објављених у водећем стручним часописима у Сиднеју, Аустралија и Србији, кооаутор монографије “Ада Циганлија” и бројних превода на енглески.


Илија Јовановић
сарадник/истраживач, дипломирао на Филозофском факултету у Београду, на одељењу за историју. Од 2008. године ради у Историјском архиву у Белој Цркви, у одељењу за обраду и чување архивске грађе после 1918. године. 2012. године положио стручни архивистички испит и стекао стручно звање архивист.


Југослав Вељковски
сарадник/истраживач, дипломирни историчар са катедре за Историју Филозофског факултета у Новом Саду. Запослен је у Историјском архиву Града Новог Сада као виши архивиста. Члан је Лексикографског одбора Матице Српске у Новом Саду од 2004. године и сарадник на Матичиним пројектима Српска енциклопедија и Српски биографски речник за који је до сада сачинио преко 200 одредница. Члан је редакција часописа Архивски анали и Гласник Историјског архива Града Новог Сада. Коаутор је монографија “Чуруг кроз историју”, Нови Сад 2002, “Наше прво столеће: 1911 – 2011”, Нови Сад 2011.; као и аутор више чланака из области архивистике и историје. Поред послова на заштити архивске грађе ван Архива, бави се и питањима у вези са електронским канцеларијским пословањем и архивирањем, те историјом архивистике на нашим просторима. Везано за ове теме, учествовао на више саветовања, семинара и радионица у нашој земљи и Босни и Херцеговини, Словенији и Хрватској.


Кристина Менеши
сарадница, кустос, историчар, дипломирала је на Групи за историју Филозофског факултета у Новом Саду. Од 2007. године запослена је у Архивској збирци Одсека за новију историју Музеја Војводине. Звање кустоса стекла је 2008. године са стручним радом „Јануарска рација 1942. године у Новом Саду“. Чланица је Редакције за историју Енциклопедија Војводине (ВАНУ).


Марија Илић
сарадница/истраживач, дипломирани професор српског језика и књижевности и енглеског језика и књижевности Филолошког факултета, Универзитета  у Београду.


Милка Љубоја
сарадница/истраживач, дипломирани историчар Филозофског факултета у Новом Саду. Виши је кустос-историчар у Градском музеју Сомбор, аутор је и коаутор више стручних музејских изложби и стручних радова из завичајне историје Сомбора и околине. Сарадник је на пројекту истразивања жртава Другог светског рата под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање 2002-2003. године. Реализовала је више пројеката заштите музејског наслеђа финансирана средствима Министарства културе Републике Србије и Покрајинског секретаријата за културу, првенствено у области конзервације и презентације музејских експоната из Историјске збирке Градског музеја Сомбор.


Миљан Гарчевић
сарадник/истраживач, дипломирани историчар катедре за Историју Југославије Филозофског факултет у Београду са темом “Политичари грађанске орјентације на КПД Сремска Митровица 1945-1955.” Запослен је као наставник историје у Основној школи “Добросав Радосављевић – Народ” у Мачванској Митровици.


Нада Борош
сарадница, директор Историјског архива Зрењанин.


Розалија Нађ
сарадница/истраживач, дипломирани филолог Филолошког факултета у Београду, одсека за немачки језик и књижевност. Архивиста је у Историјском архиву у Панчеву.


Слободан Станић
сарадник/истраживач, студирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Архивиста  је Историјског архива у Кикинди.


Стеван Мачковић
сарaдник/истраживач, професор историје, архивски саветник. Директор Историјског архива у Суботици. Аутор је стручних радова, ауторских и коауторских монографија из области архивистике и историографије објављених у земљи и иностранству.


Тибор Молнар
сарадник/истраживач, дипломирао на Универзитету у Сарајеву. Виши је архивиста у Историјском архиву у Сенти. Члан је Друштва архивских радника Војводине, Удружења пријатеља архива и музеја „Дудаш Ђула“ у Сенти.


Фодор Иштван
сарадник/истраживач/архивиста, дипломирани географ са ПМФ у Новмо Саду. Директор је Историјског архива у Сенти. Има богато научно-истраживачко искуство, уредник је три архивска водича, два приручника-речника и око 30 монографских свезака из историјата Сенте. Аутор је око 25 студија из архивистике и више од  40 превода  уџбеника из географије са српског на мађарски језик. Носилац је признања и награда за научно истраживачки рад.