ОРГАНИЗАЦИЈА

Међуакадемијска комисија има израђен пројекат истраживања и план рада са конкретним задацима српског дела Комисије. Истраживачки тим МК формиран је по следећем принципу: РЕГИОНАЛНИ АРХИВИ ВОЈВОДИНЕ; ИСТРАЖИВАЧКИ ТИМ НОВИ САД и ИСТРАЖИВАЧКИ ТИМ БЕОГРАД. У девет војвођанских регионалних историјских архива (Сента, Суботица, Сомбор, Кикинда, Сремска Митровица, Зрењанин, Панчево, Бела Црква и Историјски архив Града Новог Сада) на истраживању је ангажовано 10 архивиста чији је координатор господин Иштван Фодор. У истраживачком тиму Нови Сад ангажовано је 7 архивиста који раде у Архиву и Музеју Војводине чији је координатор др Агнеш Озер. У истраживачком тиму Београд ангажована су 4 истраживача задужена за истраживање у Архиву Србије, Војном архиву и  Историјском архиву града Београда чији је координатор др Срђан Цветковић. Др Драго Његован је одређен за координатора истраживања за територију Срема. У сваком тиму одређена су лица која врше унос података у табеле или директно у електронски регистар и састављају белешке о прегледаној грађи.

МК је успоставила одличну сарадњу са великим бројем архива и музеја у Републици Србији који су омогућили несметани рад члановима и истраживачима Комисије.