Презиме и име Место рођења Место пребивалишта
БРОЈ ЛИЦА У РЕГИСТРУ: 86469
Земун Сремски округ Јужно Банатски округ Средње Банатски округ Јужно Бачки округ Северно Банатски округ Северно Бачки округ Западно Бачки округ

НАПОМЕНА: Прелиминарни списак жртава- истраживање је у току!